Tak

Taket er den øverste del av bygningen. Dens viktigste oppgave er å beskytte mot vær og dekke bygningen. Materialer som brukes for takkonstruksjonen kan være forskjellige, avhengig av blant annet hvilken type av objektet som taket skal legges på. Bygningens arkitektur, den lokale stilen og klimasone som bygningen ligger i har en stor innflytelse på valg av materialer. Det er mange forskjellige materialer for taktekking, inkludert halm, takspon, skifer og mange moderne materialer og taktekking systemer som i tillegg er isolerte for å sikre varmeisolasjonsevnen og gi mulighet for en gevinst i form av besparelser. Et annet aspekt er selve skråningen som i noen tilfeller kan skilles meget lite mellom de ytre veggene, og som er bestemt av blant andre de lokale forhold og arkitektonisk prosjekt. Dagens materialer for taktekking gjør det mulig å kombinere kvalitet med styrke og en meget godt utseende.