Trapetsplate

Trapetsplate er ustanselig populært siden mange år takket være de mulighetene som dette produktet tilbyr. For alle med estetikk som en av prioriteringene er dette byggematerialet spesielt interessant. Trapetsplaten fyller sin funksjon som både fasade og takbekledning. Produktet kjennetegnes av enkelhet og den opprinnelige formen som utmerket fyller både praktisk og estetisk funksjon. De fleste produsenter tilbyr også et bredt fargespekter, slik at kunden kan fritt velge den fargen som passer best til bygningen. Trapetsplaten er også brukt med stor suksess som innvendige taket i produksjonshaller og andre industribygg. Produktet karakteriseres av meget høy styrke og rimelig pris. Trapetsplaten er en av de mest populære produktene der brukes for takbekledning i det innenlandske markedet. Sandwichpaneler er det eneste produktet som ved hensyn til kvalitet og pris kan sammenlignes med trapetslater.

Mer informasjon http://www.balex.eu/no/takprofiler